Kunstgebit

EEN NIEUWE PROTHESE

Een nieuw kunstgebit is een grote verandering. Uw kunstgebit speelt een belangrijke rol bij het kauwen en spreken. Bovendien zijn uw kunsttanden erg belangrijk voor uw uiterlijk. Uw tanden zijn immers uw eerste blikvanger.

WENNEN AAN UW NIEUWE KUNSTGEBIT

Uw nieuwe kunstgebit zit waarschijnlijk niet meteen lekker. Het is nieuw en vooral anders. Dit zal beslist even wennen zijn. Vooral in het begin zult u wat problemen ondervinden. Uw behandelaar zal u in de lastige beginperiode goed begeleiden, zodat u zo snel mogelijk aan uw nieuwe tanden en kiezen zult wennen. Ga voor de nacontrole en periodieke controle terug naar uw behandelaar.

UITERLIJK

Vooral als u in de spiegel kijkt, zult u erg moeten wennen. Uw bovenlip kan wat ‘voller’ zijn en uw gezicht wat minder ingevallen. Uw mond is nu eenmaal een belangrijke blikvanger. Uzelf en mensen uit uw omgeving zullen even aan uw nieuwe verschijning moeten wennen.

ETEN

Eten met uw nieuwe kunstgebit is wat onwennig. Zeker in het begin zult u voorzichtig aan doen. U ervaart zelf het beste wat wel en niet kan. Neem de eerste dagen zacht voedsel zoals puree, gehakt of zacht fruit. Probeer enkele dagen daarna bijvoorbeeld een stukje vis en een aardappel. Weer enige tijd later kunt u voedsel eten zoals vlees of een appel. Stukken afbijten kunt u met een kunstgebit beter niet doen. Snijd uw voedsel daarom in stukjes en kauw rustig en gelijkmatig met de kunstkiezen. Ook wordt het geadviseerd om aan beide zijden in de mond een stukje voedsel te nemen wanneer u eet. Houd er rekening mee dat het eten iets meer tijd in beslag kan gaan nemen dan dat u gewend was.

PRATEN

Met uw nieuwe kunstgebit praat u in het begin wat onwennig. Mogelijk krijgt u bijvoorbeeld last van slissen of bepaalde klinken bepaalde klanken anders dan u gewend was. Het is alsof u met een volle mond praat. Dit is normaal. Uw mond moet nog wennen aan uw nieuwe kunstgebit. Meestal gaat het na enkele dagen een stuk beter. Oefen extra met de woorden of letters die nog niet helemaal naar uw zin klinken. Lees bijvoorbeeld de krant hardop.

PIJN DOOR EEN NIEUW KUNSTGEBIT

Het dragen van uw nieuwe kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan. Op sommige plaatsen misschien wel iets té strak. Daardoor kunnen gevoelige, zogenoemde drukplaatsen ontstaan. Door kleine en eenvoudige correcties aan uw kunstgebit kan uw behandelaar deze pijn wegnemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw kunstgebit!

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u uw kunstgebit in uw mond houdt. Probeer er direct mee te praten en te eten. De behandelaar controleert uw kunstgebit enkele dagen nadat het geplaatst is. Heeft u vanwege de pijn of de onwennigheid toch besloten uw kunstgebit uit te doen? Doe het dan minstens een halve dag voor u naar de behandelaar gaat weer in. Anders kan hij niet alle pijnlijke plekken herkennen. Laat u zich er niet toe verleiden uw oude kunstgebit weer in te doen. U zult dan natuurlijk niet aan uw nieuwe wennen. Met uw nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten!

REINIGEN VAN UW KUNSTGEBIT

Uw kunstgebit is nu nog nieuw en mooi. Dat wilt u natuurlijk graag zo houden. Hiervoor dient u, net als bij eigen tanden en kiezen, uw kunstgebit te verzorgen. Als u het niet regelmatig schoonmaakt, kunnen er voedselresten achter blijven op uw kunstgebit en eronder. Wanneer dit niet wordt verwijdert, kan dit op den duur leiden tot het ontsteken van het tandvlees. Reinig uw gebit daarom zorgvuldig na iedere maaltijd. Gebruik een speciale protheseborstel (bijvoorbeeld van Lactona of Oral-B) en water om etensresten goed te verwijderen. Gebruik géén tandpasta. Het gevaar bestaat dat tandpasta uw kunstgebit beschadigd doordat het teveel schuurt. Een schoon kunstgebit voelt altijd glad aan. Let erop dat het gladde kunstgebit niet uit uw handen glipt tijdens het reinigen.  Voor de zekerheid kunt u uw kunstgebit reinigen boven een wasbak gevuld met water.

Reinig uw kunstgebit dagelijks met een bij de drogisterij of apotheek verkrijgbaar reinigingsmiddel. Volg daarbij de voorschriften van de fabrikant. Vraag eventueel uw behandelaar of mondhygiënist om advies. Leg uw kunstgebit in ieder geval één keer per week een nachtje in een reinigingsmiddel. Hiermee voorkomt u de vorming van tandsteen op uw kunstgebit. Borstel uw kunstgebit daarna goed en spoel het af met water. Leg uw kunstgebit nooit in heet water en gebruik absoluut geen bleekwater of schuurmiddelen.

HET POETSEN VAN DE KAAK

Reinig niet alleen uw kunstgebit, maar ook het slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: uw kaken, uw gehemelte en de overgang van de kaak naar de wangen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat zich vervelende ontstekingen voordoen. Ook nu geldt: voorkomen is beter dan genezen. Masseer het slijmvlies minstens één keer per dag met een zachte tandenborstel en besteed extra aandacht aan uw gehemelte. Gebruik een gewone fluoridetandpasta om uw mond te reinigen.

TIJDENS DE NACHT

Wanneer u gaat slapen, is het belangrijk dat ook uw kaken rust krijgen. Doe daarom uw kunstgebit uit als u naar bed gaat. Vind u het vervelend om met een lege mond te slapen? Doe in dat geval alleen uw ondergebit uit.

EENMAAL EEN KUNSTGEBIT, VOOR ALTIJD KLAAR?

Na verloop van tijd bent u gewend aan uw nieuwe kunsttanden en -kiezen. Zo goed zelfs, dat het lijkt alsof ze er altijd zijn geweest. Helaas, blijft dit niet altijd zo. Uw mond verandert namelijk doordat uw kaken slinken. Uw kunstgebit blijft daarentegen even groot. Dit maakt dat er ruimte ontstaat tussen uw kunstgebit en uw kaak, waardoor uw kunstgebit op den duur losser kan gaan zitten. Als uw kunstgebit niet goed meer past, kan het op sommige plaatsen van uw kaak zwaarder gaan drukken dan op andere. Deze drukplekken kunnen als pijnlijk worden ervaren. Ga dan naar uw behandelaar. In zo’n geval past uw behandelaar uw kunstgebit aan. Hij kan een nieuwe laag of voering in uw kunstgebit aanbrengen, waardoor het weer steviger zit. Schuur of vijl niet zelf aan uw kunstgebit!

CONTROLE DOOR DE BEHANDELAAR IS BELANGRIJK

Om pijn te voorkomen en om het loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden minstens één keer per jaar naar de behandelaar te gaan. Ga ook als u geen klachten heeft. Het slinken van uw kaken kan erg ongemerkt plaatsvinden, waardoor het u in eerste instantie mogelijk niet zal opvallen. Uw behandelaar kan uw kunstgebit weer goed passend maken of  kan u op tijd adviseren een nieuwe te nemen. Vaak is een kunstgebit na zo’n zeven jaar aan vervanging toe. De behandelaar controleert bovendien of uw mondgezondheid nog in goede staat verkeert. Vooral mensen met een slecht passend kunstgebit of mensen die hun kunstgebit al jarenlang dragen, kunnen vervelende mondafwijkingen krijgen.

KLEEFPASTA’S, KLEEFPOEDERS EN ANDERE HULPMIDDELEN

Er zijn allerlei kleefpasta’s, kleefpoeders en voeringen op de markt om een kunstgebit meer houvast te geven. Dit zijn middelen die eigenlijk alleen als noodoplossing toegepast dienen te worden. De oorzaak van het probleem wordt namelijk niet weggenomen. Doe nooit watjes onder uw kunstgebit. Uw kaken zullen daarvan juist sneller slinken. Gaat uw kunstgebit loszitten? Ga dan naar uw behandelaar. Hij ziet meestal direct wat er aan de hand is en kan u het beste advies geven.

IMPLANTATEN

Wanneer u volledig tandeloos bent kunt u in aanmerking komen voor implantaten in de onderkaak, vergoed uit de basisverzekering. Meer informatie kunt u verkrijgen bij uw behandelaar bij H2 Tandartsen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? U kunt altijd contact op nemen met H2 Tandartsen.